Music/Video

VINDKRAFT

Dette er et lite utdrag av stykket “Vindkraft” som jeg lagde i 2016. Verket ble fremført under “Luftballett” på Høgskolen i Bergen sammen med to hangglidere. Lydmaterialet i stykket er kun vokal og lydopptak av hangglidere i luften.

BERNHARD III V VII

Dette er et utdrag fra stykket “Bernhard III VVII” som er basert på tekster fra “Ni Salmer” av Thomas Bernhard. Verket varer i sin helhet i 20 min og er basert utelukkende på livevokal og vokalopptak.
Tekstene i stykket er oversatt til norsk av Arne Hugo Stølan og er brukt med tillatelse fra Suhrkamp Verlag, Berlin.